عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۳ آذر ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 43

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۳ آذر ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۵۰۰ ۳۳۹۰۴ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۵۰۰ ۳۳۹۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ شرکت پتروشیمی جم ۶۸۲ ۴۴۶۶۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر)‌ ۴۰۳٫۲ ۶۸۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
رضوی پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر)‌ ۲۰۱٫۶ ۷۱۱۴۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP565S شرکت پلی پروپیلن جم ۴۹۹۴ ۳۶۸۹۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر)‌ ۵۰۴ ۶۲۳۱۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۷۲۹۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 شرکت پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۳۹۵۳۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر)‌ ۲۱۰ ۷۱۱۴۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر)‌ ۵۰۴ ۶۸۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر)‌ ۵۰۴ ۶۲۳۱۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
مفید پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۵۰۰ ۴۶۲۸۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۶۸۲۳۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۴۰۲۳۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۳۰۸ ۳۴۳۹۳ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۴۰۲۳۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۹۸ ۳۶۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۴۸۸۹۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۵۰۳۵۸ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
مفید پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۵۴ ۳۲۲۲۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۳۰۸ ۳۲۲۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
مفید پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۷۶ ۳۲۲۲۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۹۹۰ ۳۹۳۹۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۱۰ ۳۳۳۶۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۹۹۰ ۴۵۷۶۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۰۳۵۸ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۸۰۰ ۴۶۲۸۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۴۸۰۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
خبرگان سهام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰۰ ۴۵۷۶۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک پاسارگاد پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۶۰۹ ۳۵۰۶۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک سپه پلی کربنات ۰۴۰۷ پتروشیمی خوزستان ۲۰۰ ۸۱۰۴۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۳۹۵۳۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۶۰ ۳۳۹۰۴ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
بانک سپه پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۴۰۰ ۳۸۳۵۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۴۸۶ ۳۳۹۰۴ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۳۳۰ ۳۳۹۰۴ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۱۰۵ ۶۲۳۱۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 شرکت پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۳۹۳۹۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۲۱۰ ۶۸۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ شرکت پتروشیمی جم ۳۰۰۳ ۳۸۵۰۶ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۵۷۶۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۵۰۶ ۳۶۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۹۲۴ ۳۶۰۹۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۶۳۸ ۳۶۰۹۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۴۱۸ ۳۴۳۹۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۵۰۴ ۳۹۳۹۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
شهر پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۷۰۴ ۳۲۲۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۵۰۴ ۳۹۲۳۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک سامان پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۳۹۳۹۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۳۵۰۶۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۰ ۶۸۲۳۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۵۴ ۴۰۲۷۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۳۵۰۶۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۲۰ ۸۰۱۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۳۵۰۶۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۸۰۴ ۳۹۳۹۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۴۶۴۹۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC37 پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۴۵۷۶۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۱۶ ۵۰۳۳۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۲۱۶ ۴۵۷۶۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۵۰۳۳۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۶۰۰ ۴۰۵۷۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۴۰۵۷۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۰۰ ۴۱۵۸۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۴۵۷۶۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
 پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.