مکانیک ساختاری و چند مقیاسی نانومواد کربنی

کتاب های مهندسی پلیمر
Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب “مکانیک ساختاری و چند مقیاسی نانومواد کربنی” مرور گسترده‌ای در ارتباط بین ساختار و خواص مکانیکی نانو مواد کربنی از دانشمندان برجسته جهان در این زمینه فراهم می کند. سرفصل‌های این کتاب شامل:

  • الیاف کربنی تک: تعیین ساختار از طریق پراش اشعه X و خواص نانو مکانیکی
  • کامپوزیت‌های الیاف کربن
  • نانو لوله‌های کربنی و کامپوزیت‌های مبتنی بر نانو لوله: تغییر شکل میکرومکانیکی
  • گرافن و نانوکامپوزیت‌های مبتنی بر گرافن
  • نانو لوله‌های کربن تحت فشار
  • مدل‌سازی زنجیری و اتمی گرافن و نانو ساختارهای کربنی مشتق شده از گرافن
  • مدل‌سازی زنجیره‌ای نانو لوله‌ها

نویسنده: Oskar Paris

سال چاپ: ۲۰۱۶

ناشر: Springer

مکانیک ساختاری و چند مقیاسی نانومواد کربنی

0
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.