عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۶ مهر ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 41

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۶ مهر ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴۴۰۴UV شرکت پتروشیمی لرستان ۴۰۸ ۳۵۶۱۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۷۶۳۴ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
آگاه پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۹۹۰ ۳۲۶۳۱ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
آگاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۶۴۷۵ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۹۹۰ ۳۲۶۳۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴۴۰۴UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۳۵۶۱۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۶۴۷۵ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۶۴۷۵ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار ۶۰۰ ۳۲۶۳۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۳۷۶۳۴ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۳۲۶۳۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۳۲۶۳۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۳۲۶۳۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۶۸ ۳۲۶۳۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۳۷۷۶۶ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
 مرجع پلیمر در بازار ایران- پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.