ساخت تأسیسات جدید پتروشیمی در ترکیه توسط باکو

اقتصادی
Print Friendly, PDF & Email
مرجع پلیمر در بازار ایران: سرمایه گذارانی از آذربایجان، که در بینِ سرمایه گذارانِ برترِ خارجی در ترکیه حضور یافته‌اند، برنامه ای برایِ ساختِ تأسیساتِ جدید پتروشیمی در استانِ وان، واقع در شرقِ ترکیه دارند. رحمی دوغان، فرماندار وان به روزنامۀ حوریت گفت که تأسیساتِ جدید تکنولوژیِ کاملاً جدیدی دارد و حدود صد جایگاهِ شغلیِ جدید  فراهم می‌کند.
او همچنین اذعان داشت که تمامِ موادِ خامِ موردِ نیاز که شاملِ گازِ مایع نیز می‌شود، توسطِ خط راه آهنِ باکو-تفلیس-قارص وارد خواهد شد. انتظار می‌رود خط راه آهنِ باکو-تفلیس-قارص که هنوز در دستِ ساخت است، بتواند درآمدِ عظیمی را برایِ ترکیه رقم بزند.
 مبلغِ سرمایه گذاری شده در ترکیه توسطِ سرمایه گذارانِ آذربایجانی هم اکنون ۸ میلیارد دلار است که بیشترِ این مقدار بر رویِ بخشِ انرژی سرمایه گذاری شده است. وزیرِ اقتصاد آذربایجان، شاهین مصطفایف، پیش‌تر گفته بود که آذربایجان قصد دارد سرمایه گذاری خود در ترکیه را افزایش دهد و در سالِ ۲۰۱۸ به ۲۰ میلیارد دلار برساند؛ این بزرگ‌ترین سرمایه گذاریِ خارجیِ آذربایجان شود.
هم اکنون بیش از ۱۷۰۰ شرکتِ آذربایجانی مشغولِ فعالیت در ترکیه هستند. پروژه هایِ اقتصادی میانِ ترکیه و آذربایجان، موجبِ تقویتِ همکاری‌هایِ دوجانبه میانِ این دو کشور شده است. همچنین، این دو کشور توسط چندین پروژۀ مهمِ منطقه ای نظیرِ پروژۀ خط لولۀ نفتِ باکو -تفلیس – جیحان و خط لولۀ گاز باکو – تفلیس – ارزوروم با یکدیگر ارتباط دارند.
Iran petrochemical plant
0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.