نانوکامپوزیت‌های مورد استفاده در بازسازی بافت اسکلتی عضلانی

کتاب ها کتاب های مهندسی پلیمر
Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب “نانوکامپوزیت‌های مورد استفاده در بازسازی بافت اسکلتی عضلانی” به بحث در مورد بیومتریال‌های پیشرفته که به عنوان ابزاری برای تقلید از ساختار بافت‌های اسکلتی عضلانی استفاده می‌شود می‌پردازد. استخوان و سایر بافت های عضلانی به طور طبیعی دارای یک ساختار نانوکامپوزیت می‌باشند، بنابراین نانوکامپوزیت‌ها به عنوان یک ماده جهت جایگزینی و بازسازی این بافت‌های طبیعی مناسب می‌باشد.

این کتاب بحث جامعی در مورد طراحی و پیشرفت های انجام شده در استفاده از نانوکامپوزیتها برای بازسازی بافت عضلانی اسکلتی فراهم می‌کند و به بررسی پلیمرها، سرامیک‌ها و شیشه می‌پردازد.

نویسنده: Huinan Liu

سال چاپ: ۲۰۱۶

ناشر: Woodhead Publishing

نانوکامپوزیتها برای بازسازی بافت

0
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.