عبور میزان تولید محصولات پتروشیمی از مرز ۲۳ میلیون

اخبار اقتصادی
Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: علی محمد بساق زاده، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در گفتگو با شانا رشد تولید محصولات پتروشیمی را حاصل تولید ۲۳ میلیون پتروشیمی از ۴۷ مجتمع پتروشیمی دانست.

وی گفت: از مجموع شرکت های پتروشیمی، تولید ۲۹ مجتمع بیش از تولید پارسال آنها بوده است که این تعداد ۶۲ درصد از مجتمع ها را شامل می شود.
بساق زاده رشد تولید صنعت پتروشیمی کشور را در ۶ ماه نخست امسال با توجه به فصل تعمیرات اساسی مجتمع های پتروشیمی قابل توجه خواند. عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران یادآور شد: انتظار می رود که در نیمه دوم امسال افزون بر رشد تولید محصولات پتروشیمی، تعهدات درنظر گرفته در زمینه فروش و صادرات نیز محقق شود.
در آخرین گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که ۲۰ شهریور منتشر شد، میزان تولید محصولات پتروشیمی در پنج ماه نخست امسال بیش از ۲۱ میلیون و ۲۳۸ هزار تن اعلام شد که این رقم تا ۱۵ شهریور از مرز ۲۳ میلیون تن عبور کرده است.
محصولات پتروشیمی
منبع: شانا
0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.