زنجیره های کرم وار مارپیچی در محلول های پلیمری

کتاب های مهندسی پلیمر
Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: در این جلد مدل جدیدی تحت عنوان زنجیره های کرم وار مارپیچی برای زنجیره‌های پلیمری انعطاف پذیر ارائه شده است. تجزیه و تحلیل از داده‌های تجربی اخیر با استفاده از این نظریه‌ها برای پلیمرهای منعطف (شامل طیف وسیعی از وزن‌های مولکولی)، پلیمرهای نیمه منعطف و همچنین ماکرومولکول‌های زیستی نظیر DNA صورت گرفته است.

این کتاب شامل معادله‌های نظری، جداول و اشکال برای درک بهتر شناسایی مولکولی پلیمر می‌باشد.

نویسندگان: Yamakawa, Hiromi, Yoshizaki, Takenao

سال چاپ: ۱۹۹۷

ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

زنجیره های کرم وار مارپیچی برای محلول های پلیمری

0
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.