عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۵ مرداد ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 58

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۵ مرداد ۹۵
کارگزار نام کالا تولید
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ پتروشیمی آریا ساسول ۲۲۰ ۳۸۳۰۸ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی ۲۱۰ ۳۷۳۵۴ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۹۹۰ ۳۸۳۰۸ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۵۹۴ ۳۶۷۳۳ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی ۵۰۴ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی ۲۵۲ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی ۱۰۰۸ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی ۲۳۱ ۳۷۳۵۴ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲۱۰۷UV پتروشیمی لرستان ۴۸۰ ۳۵۲۶۲ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
آگاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۷۱۴۸ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۳۷۰۹۷ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۷۱۴۸ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند ۲۰۰۰ ۳۸۱۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
سهم آشنا پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۳ پتروشیمی لرستان ۴۳۲ ۳۷۶۰۵ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار ۸۰۰ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
 مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.