عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۸ مرداد ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 50

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۸ مرداد ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۳۷۰۹۷ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
آگاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۷۱۴۸ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۱۹۲ ۳۶۷۳۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۷۱۴۸ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۰۸ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۰۸ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۵۲ ۳۷۳۵۴ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
سهم آشنا پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۳ شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۳۷۶۰۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲۱۰۷UV شرکت پتروشیمی لرستان ۴۸۰ ۳۵۲۶۲ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۳۴۴۶۱ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۵۰۰ ۳۲۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
 مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.