دیدگاه جدیدی برای دی ولکانیزاسیون لاستیک های EPDM ضایعاتی با استفاده از روغن ضایعاتی

مقالات ‏مقالات علمی و کاربردی

بازدید: 177

Print Friendly, PDF & Email

دفع مواد پلیمری خصوصا لاستیک های ضایعاتی به یک مسئله جهانی تبدیل شده است.

دی ولکانیزاسیون

در این مقاله، از دی سولفید اویل، روغن ضایعاتی که در پالایشگاه های گازی تولید می شود، به عنوان عامل احیا برای دی ولکانیزاسیون مکانیکی شیمیایی لاستیک EPDM ضایعاتی در شرایط فرآیندی خاص استفاده گردید. دی ولکانیزاسیون در دو غلظت متفاوت از دی سولفید اویل (phr 5 و۷) و دماهای مختلف (℃۲۲۰ و ۲۵۰ و ۲۹۰) با استفاده از دستگاه اکسترودر انجام شد.

نتایج موثر بودن دی سولفید اویل در کاهش دانسیته پیوند عرضی تا ۷۳% تحت شرایط فرآیندی خاص را نشان داد. همچنین، دو نسبت وزنی متفاوت از لاستیک دی ولکانیزه (۲۰% و ۴۰% وزنی) با لاستیک خام EPDM مخلوط شد. هدف از انجام این کار، استفاده از لاستیک بازیافتی در چرخه تولید بود.

با توجه به نتایج، استفاده از ۴۰% وزنی از لاستیک دی ولکانیزه بجای لاستیک خام در فرمولاسیون پخت تاثیر منفی روی  زمان برشتگی، زمان پخت بهینه و نرخ پخت نگذاشت. خواص مکانیکی نمونه های مجدد ولکانیزه شده، افت پیدا نکرد و به طور شگفت انگیزی در بعضی از موارد منجر به بهبود مقادیر استحکام کششی تا ۱۴% و ازدیاد طول در نقطه شکست تا ۲۶% گردید.

با استفاده از این روش جدید ارائه شده، می توان مشکل دفع لاستیک و دی سولفید اویل را حل نمود.

دانلود مقاله: A new approach for reclaiming of waste automotive EPDM rubber using waste oil

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.