عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۱ تیر ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 50

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۱ تیر ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار ۶۰۹ ۳۱۵۴۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۳۰۰ ۳۱۵۴۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۱۵۴۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۳۶۶۸۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۱۵۴۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۱۵۴۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
آگاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۷۰۵۸ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پتروشیمی شازند ۱۲۰ ۳۱۵۴۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
بانک ملی پلی پروپیلن RP270G شرکت پتروشیمی شازند ۲۰۰۰ ۳۶۶۸۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۳۸۰۴۸ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۲۶۰ ۳۸۷۴۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
 مرجع پلیمر در بازار ایران
           

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.