شرکت پتروشیمی مروارید

شرکت های پتروشیمی
Print Friendly, PDF & Email

طرح اتیلن عسلویه به عنوان بخشی از الفین خارگ بوده که طی مصوبه شماره ۵۹۲/۱۱۱-۱ ص پ مورخ ۸۴/۱۲/۲۸ به شرکت پتروشیمی مروارید واگذار شده است.
خوراک واحد از اتان تولیدی واحدهای پارس جنوبی به میزان ۶۵۰ هزار تن در سال تأمین خواهد شد.
ظرفیت واحد ۵۰۰ هزار تن اتیلن در سال بوده و به خط لوله اتیلن غرب تزریق خواهد شد.
ایجاد اشتغال و انتقال دانش فنی ، افزایش و بهره برداری از توانمندیهای داخل کشور ، صرفه اقتصادی ، ارز آوری و تأمین خوراک خط لوله اتیلن غرب از اهداف اصلی این طرح می باشد

شرکت پتروشیمی مروارید
0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.