عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۳۱ خرداد ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 31

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۳۱ خرداد ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
آگاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۶۰۷۶ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۱۳۲ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۷۳۷۳ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۶۰۷۶ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۳۶۴۰۶ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۱ پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۳۶۴۰۶ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار ۶۰۹ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۷۰۰ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۰۸ ۳۱۷۸۲ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۷۴۸ ۳۷۳۷۳ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۷۷۰ ۳۷۳۷۳ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۸۸۰ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP565S شرکت پتروشیمی شازند ۲۰۰۰ ۳۳۴۴۷ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۵۱۸ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۳۸۳۵۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۳۵۸۶۲ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S شرکت پتروشیمی جم ۲۲۰ ۳۷۴۰۸ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ شرکت پتروشیمی جم ۲۲۰ ۳۹۱۳۶ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU شرکت پتروشیمی جم ۲۲۰ ۳۹۸۹۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV شرکت پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۴۳۹۵ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV شرکت پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۴۳۹۵ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ شرکت پتروشیمی جم ۱۵۱۸ ۳۳۷۳۸ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 شرکت پتروشیمی جم ۴۴۰ ۳۶۰۷۶ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 شرکت پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۳۵۷۶۴ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
 مرجع پلیمر در بازار ایران Polympart
         

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.