عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۴ خرداد ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا
Print Friendly, PDF & Email

 

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۴ خرداد ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) حداقل عرضه قیمت پایه تاریخ
تحویل
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۲۰۰۲ ۵۰ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی CR380 پلی نار ۳۰۰ ۵۰ ۳۳۴۴۷ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۱۰۰۰ ۵۰ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۷۷۰ ۵۰ ۳۷۳۷۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۰۱۲ ۵۰ ۳۷۳۷۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۱۰۱۲ ۵۰ ۳۷۳۷۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۸۸ ۵۰ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۵۱۲ ۵۰ ۳۱۷۸۲ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۵۰ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۵۰ ۳۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۵۰ ۳۷۳۷۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
 مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.