عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۷ خرداد ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 12

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۷ خرداد ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۹۹۰ ۳۲۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۳۸۷۸۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۲۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
آگاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۷۷۰ ۳۶۷۸۱ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
بانک ملی پلی پروپیلن پزشکی V30GA شرکت پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۳۴۱۹۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۱۵ ۳۲۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۰۸ ۳۲۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۵۲ ۳۵۱۸۱ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۳۱۵ ۳۲۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۳۱۵ ۳۲۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۳۴۳۴۹ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پتروشیمی شازند ۲۲۰ ۳۲۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۶۷۸۱ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۳۲۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۳۹۱۰۷ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۳۶۳۴۹ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۳۶۹۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۱۰۱۲ ۳۸۷۸۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۰۱۲ ۳۸۷۸۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۳۸۷۸۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار ۱۴۰ ۳۲۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۸۰۰ ۳۲۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۱۴۹۶ ۳۲۸۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۶۶۰ ۳۳۲۱۷ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
 مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart
           

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.