عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورحه ۲۰ اردیبهشت ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 88

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورحه ۲۰ اردیبهشت ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
قیمت پایه نوع
قرارداد
تاریخ
تحویل
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۳۰۰ ۳۱۴۳۵ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۷۳۳۱ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۱۴۹۶ ۳۱۴۳۵ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
آگاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۳۷۲۴۱ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
آگاه پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۴۰۳۶۶ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۶۹۳۰ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۳۸۹۴۹ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۳۷۱۵۰ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۷۲۴۱ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۷۰۰ ۳۱۴۳۵ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۵۲ ۳۷۳۳۱ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۲۶ ۳۳۷۲۸ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۳۱۴۳۵ نقدی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
 مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart
             

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.