عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۳ اردیبهشت ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 27

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۳ اردیبهشت ۹۵
کارگزار نام کالا تولید
کننده
میزان عرضه قیمت پایه تاریخ
تحویل
نوع تسویه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار ۳۰۰ ۳۱۴۳۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ نقدی
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار ۳۹۹ ۳۱۴۳۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ نقدی
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۵۹۴ ۳۱۴۳۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ نقدی
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۲۴۲ ۳۷۳۳۱ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ نقدی
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۱۴۳۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ نقدی
آگاه پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۴۰۳۶۶ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ نقدی
آگاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۵۵۰ ۳۷۲۴۱ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ نقدی
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۳۶۹۳۰ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ نقدی
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی ۲۱۰ ۳۳۷۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ نقدی
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی ۵۰۴ ۳۱۴۳۵ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ نقدی / اعتباری
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی ۲۵۲ ۳۷۳۳۱ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ نقدی
 مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart
             

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.