افزایش خواص مکانیکی پلی اتیلن با استفاده از یک افزودنی

تکنولوژی آزمايشگاه

بازدید: 89

Print Friendly, PDF & Email

به نقل از مرجع پلیمر در بازار ایران : شرکت Total Cray Valley یک ماده افزودنی را عرضه کرده است که بنا به اظهارش سبب بهبود خواص مکانیکی پلی اتیلن می شود.
افزودنی Dymalink 9100 از شرکت Exton، استحکام تسلیم، مدول ضربه و دمای تغییرشکل حرارتی (HDT) را بدون تاثیر چشمگیر بر چگالی، بالا می برد. طبق توضیحات این شرکت، نرخ بلورینگی سریع پلی اتیلن، هسته گذاری را به عنوان روشی برای بهبود خواص مکانیکی، محدود کرده است. مقادیر اندک Dymalink 9100 راهی برای بهبود خواص بدون افزایش قابل توجه چگالی فراهم می آورد.
طبق گفته مدیر توسعه تجاری این شرکت، افزودن ۱ تا ۲ درصد Dymalink 9100 می تواند صلبیت و دمای تغییرشکل حرارتی پلی اتیلن چگالی بالا را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد.
منبع:PlasticNews پلاستیک نیوز

1
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.