عرضه بورس کالا: مورخه 18 اسفند ۹۴ - پلیم پارت : مرجع پليمر در بازار ايران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۱ مرداد - ۱۳۹۷  
true
true
عرضه بورس کالا: مورخه ۱۸ اسفند ۹۴

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری ۱۸ اسفند ۹۴
کارگزار نام کالا تولید
کننده
حجم کالای
قابل عرضه (تن)
قیمت پایه تاریخ
تحویل
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان ۱۵۰۷ ۲۸۲۳۴ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
تامین سرمایه نوین پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز ۱۰۰ ۳۷۹۸۴ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
مفید پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۳۷۳۲۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
مفید پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۳۷۱۵۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۴۰۰۴ ۳۴۹۹۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
مفید پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۲۰۰۰ ۳۴۱۹۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم ۱۱۰ ۳۴۵۸۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۱۴۹۱ ۳۸۱۳۵ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
خبرگان سهام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام ۲۰۰۰ ۳۶۰۶۸ ۱۳۹۵/۰۱/۱۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ پتروشیمی جم ۸۸ ۳۲۸۷۷ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندرامام ۴۹۰/۴۹ ۳۵۲۷۸ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندرامام ۹۸۷ ۳۵۲۷۸ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۰۵ ۳۲۸۷۷ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۵۰۰۵ ۳۴۵۸۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک توسعه صادرات پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام ۱۵۰۰ ۳۶۰۶۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۱۵۰۰ ۳۶۰۶۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۱۹۰/۱۹ ۳۸۱۳۵ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیرکبیر ۱۱۰۰ ۳۶۰۶۸ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
تامین سرمایه نوین استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندرامام ۴۹۰/۴۹ ۳۵۲۷۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
رضوی پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۶۰۰۰ ۳۴۵۸۱ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰KJ پتروشیمی امیرکبیر ۴۲۰ ۳۶۴۸۹ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
تامین سرمایه نوین استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندرامام ۹۸۷ ۳۵۲۷۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰AA پتروشیمی امیرکبیر ۷۰ ۳۵۸۳۳ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک اقتصاد نوین پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۲۰۰۰ ۳۶۰۶۸ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
رضوی پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۳۴۹۸ ۲۱۹۷۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر ۸۰ ۲۴۱۶۹ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
تامین سرمایه نوین استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۱۴۹۱ ۳۸۱۳۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۱۱۰۰ ۳۷۱۵۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر ۷۰۰ ۲۱۹۷۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر ۲۸۰ ۳۴۹۹۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
تامین سرمایه نوین استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۱۹۰/۱۹ ۳۸۱۳۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۱۰۰۰ ۳۶۹۹۷ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
بانک اقتصاد نوین پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۳۵۰۰ ۳۴۵۸۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
تامین سرمایه نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۵۹۹۵ ۲۱۹۷۲ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
پارسیان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان ۱۵۰۷ ۲۹۶۳۵ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان ۱۰۱۲ ۲۵۹۱۹ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
پارسیان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان ۱۵۰۷ ۲۵۹۱۹ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
بهمن پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۴۴۰۰ ۲۴۱۶۹ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
پارسیان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان ۱۰۰۱ ۲۵۹۱۹ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
بهمن پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۴۰۰ ۲۱۹۷۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۱۰۰۱ ۲۸۲۳۴ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
صبا جهاد پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۲۹۶۳۵ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان ۱۵۰۷ ۲۹۶۳۵ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۲۵۹۱۹ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
صبا جهاد پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان ۷۷ ۲۹۸۸۴ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان ۳۴۱ ۲۹۸۸۴ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند ۳۰۰۰ ۳۱۱۴۳ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۲۸۸۴۸ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۶۲۰EA پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۳۲۸۷۷ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۲۰۰۰ ۳۶۰۴۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۳۵۵۷۱ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
حافظ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۲۸۷۷ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۰۱۵/۲ ۳۶۰۶۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
کالای خاورمیانه پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۶۶۰ ۳۴۹۹۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۳۳۰ ۳۴۹۹۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۶۶۰ ۳۶۰۶۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم ۱۰۱۲ ۲۹۱۷۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۳۴۷۵۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۳۴۷۵۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم ۱۱۰۰ ۲۸۸۴۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۳۴۷۵۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی ۱۴۷ ۳۴۷۵۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی ۱۴۷ ۳۴۷۵۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی ۵۰۴ ۲۸۸۴۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی ۵۰۴ ۲۸۸۴۸ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی ۱۰۰۸ ۲۸۸۴۸ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۱۲۵۴ ۲۸۸۴۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
فارابی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۳۸۶۸۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
فارابی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۳۹۴۵۴ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
فارابی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۳۹۴۵۴ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۷۷۰ ۳۴۹۹۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
فارابی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۸۵۰ ۳۷۹۸۴ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
فارابی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۳۸۷۶۳ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار ۶۰ ۲۸۸۴۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار ۲۴۰ ۲۸۸۴۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
 مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart

 

 

0

true
برچسب ها : ,
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


true