عرضه بورس کالا: مورخه 11 اسفند 94 - پلیم پارت : مرجع پليمر در بازار ايران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۳۰ تیر - ۱۳۹۷  
true
true
عرضه بورس کالا: مورخه ۱۱ اسفند ۹۴

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری ۱۱ اسفند
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه (تن)
قیمت پایه تاریخ
تحویل
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۵۰۷ ۲۹۲۷۰ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۲۸۴۷۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
مفید پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۳۵۶۷۷ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
مفید پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۳۶۳۹۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
مفید پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۳۶۳۹۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
مفید پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۸۰۰ ۳۶۴۰۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
مفید پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۳۷۴۸۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۱۰ ۲۷۰۵۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۵۰۷ ۲۷۸۸۷ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۳۴۱ ۲۹۵۱۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
پارسیان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۰۰۱ ۲۹۲۷۰ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
سی ولکس کالا پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۴۵۰۰ ۲۲۷۷۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۰۱۲ ۲۶۰۱۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
پارسیان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۰۱۲ ۲۹۲۷۰ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
صبا جهاد پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۵۰۷ ۲۶۰۱۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
پارسیان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۵۰۶ ۲۶۰۱۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۵۰۷ ۲۷۸۸۷ ۱۳۹۵/۰۱/۰۵
پارسیان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۰۱۲ ۲۶۰۱۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۶۵۱ ۲۸۴۷۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۵۰۷ ۲۹۲۷۰ ۱۳۹۵/۰۱/۰۵
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۰۱۵/۲ ۳۵۷۸۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ شرکت پتروشیمی جم ۱۱۰ ۳۱۹۸۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 شرکت پتروشیمی جم ۱۵۱۸ ۳۴۶۰۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV شرکت پتروشیمی جم ۶۶ ۳۲۶۴۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۳۶۷۸۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 شرکت پتروشیمی جم ۳۰۰۳ ۳۴۰۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ شرکت پتروشیمی جم ۵۰۰۵ ۳۱۹۸۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰KJ پتروشیمی امیر کبیر ۴۴۰ ۳۶۱۳۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۵۰۰ ۲۰۷۰۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۸۸۰ ۳۴۶۰۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۳۵۷۸۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
باهنر پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان ۱۰۰ ۲۲۷۷۴ ۱۳۹۵/۰۱/۱۱
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۳۴۶۰۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۳۶۷۸۰ ۱۳۹۵/۰۱/۰۵
پارس ایده بنیان پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) ۹۹۰ ۳۴۶۰۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۸۸۰ ۲۸۴۷۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۲۸۴۷۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۳۰۹۹۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
حافظ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ح) ۶۶۰ ۳۱۹۸۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
خبرگان سهام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۳۵۷۸۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۳۴۴۴۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۱۹۹۵ ۳۲۲۴۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۳۴۸۶ ۳۵۶۳۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
بانک اقتصاد نوین پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۳۵۷۸۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
بانک توسعه صادرات پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۴۰۰۰ ۳۴۰۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۲۰۷۰۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
فارابی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۲۵۰ ۳۶۹۵۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
فارابی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۳۶۷۸۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
فارابی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۸۰۰ ۳۳۲۶۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
 مرجع پلیمر در بازار ایران PolymPart

 

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


true