امکانات مرسوم آزمایشگاه های پلیمر

تکنولوژی آزمايشگاه

بازدید: 69

Print Friendly, PDF & Email

به منظور شناسایی پلیمر ها و تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها، معمولا بایستی قابلیت های ذیل در آزمایشگاه های تخصصی پلیمر برقرار باشد.

فهرست تست ها و آزمون ها
تعیین پایه پلیمر،آنالیز کامل پلاستیک و کامپوزیت
ASTM D1252, ASTM E3677
تعیین درصد فیلر و خاکستر
ASTM D297
تست کشش لاستیک و پلاستیک، ازدیاد طول
ASTM D412, ASTM D638
استحکام پارگی
ASTM D624, ASTM D1922, ASTM D1004
تست ضربهFalling Ball/Charpy/Izod/Dart Drop
ASTM D2794, ASTM D256, ASTM D6110, ASTM D1709
تست جهندگی
DIN 53512
مانایی فشار
ASTM D395
تعیین دانسیته
ASTM D792
تست HDT/Vicat
ISO 306, ASTM D1525, ASTM D648
اندازه گیری میزان ویسکوزیته
ASTM D446, ASTM D445
آنالیز حرارتی
ASTM D3418
آزمون پیرسازی
ASTM D537
مقاومت سایشی لاستیک
ISO 37
سرعت جریان مذابMFR
ASTM D1238
تست خمش پلاستیک های تقویت شده
ASTM D790
آزمایش استخراج روغن
ASTM D297
سختی سنجی
ASTM D785s, ASTM 2240

 

6
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.