انواع قالب های تزریق پلاستیک

تکنولوژي تکنولوژی طراحي و مهندسي
Print Friendly, PDF & Email

قالبگیری تزریقی (Injection Molding ) یکی از فرآیندهای پرکاربرد در تولید قطعات ترمو پلاستیکی بوده و به طور میانگین ، بیش از ۳۰ درصد قطعات ترموپلاستیکی به این روش تولید می شوند. طراحی و ساخت قالب ، مهم ترین بخش در تولید قطعات به روش قالبگیری تزریقی می باشد . قالبهای پلاستیک تزریقی به دو گروه  قالبهای باراهگاه سرد و  قالب های باراهگاه گرم تقسیم می شوند. همچنین از نظر ساختمانی بر دو نوع قالب های دو صفحه ای و قالبهای سه صفحه ای می باشند.

تعداد صفحات قالب و خط جدایش آن ها بر اساس عوامل متعددی مانند تعداده حفره های قالب، شکل قطعه پلاستیکی،‌ نوع ماشین تزریق،‌نوع مواد مصرفی و سیستم خروجی هوا و … تعیین می شوند اصولاً در هر قالب تزریقی دو بخش اصلی وجود دارد. ۱- بخش ثابت قالب (نیمه ثابت) که در این نیمه مواد گرم تزریقی پلاستیک تزریق می شوند. ۲- بخش متحرک (نیمه محرک) که در قسمت متحرک ماشین تزریق بسته می شوند و معمولا” شامل سیستم و مکانیزم بیرون اندازی قطعات نیز می باشد.

تعیین تعداد حفره ها و محفظه های قالب از نکات مهم طراحی قالب های تزریقی می باشد و قالب های پلاستیک در این زمینه بر ۲ نوع قالب های تک حفره ای و قالب های چند حفره ای می باشند. قالب های تک حفره ای در مواردی  استفاده می شوند که مقدار تولید قطعه پلاستیکی محدود می باشد. بنابراین طراحی و ساخت قالب های تک حفره ای از نظر زمان ساخت و مسائل اقتصادی ارزان تر تمام خواهد شد. قالبهای چند حفره ای برای تولید تعداد فرآورده های زیاد مورد استفاده قرار می گیرند، بالاخص در مواردی که قطعه تولیدی از نظر ابعادی کوچک باشد.

7
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.