اصول جداسازی فازی در فیلم‌های نازک آمیزه پلیمری

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 66

Print Friendly, PDF & Email

در این کتاب به بررسی جنبه‌های اساسی جدایی فازی در فیلم‌های نازک آمیزه پلیمری توسط یکی شدن تعادل فازی یک بعدی می‌پردازد.  یکی از ویژگی‌های اصلی و بنیادین مدل‌های نظری، یگانگی تعادل فازی ترمودینامیکی یک بعدی با پدیده تکامل فیلم در دو و سه بعد می‌باشد. در ابتدا، روش تصویر فازی مقرر برای تجسم و محاسبه تعادل فازی فیلم‌های مخلوط پلیمری مفید می‌باشد و به راحتی می‌توان به سیستم‌های بدون تقارن تعمیم داد. تصویرهای فازی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا جدایی فاز جانبی از طریق لایه خیس ناپایدار را نشان دهند، و به صورت رضایت بخشی توسط تعادل فازی یک بعدی و مکانیسم انشعاب سازی سطح توضیح داده می‌شود. Fundamentals-PhaseSeparation-Polymer

سرفصل:

  • انتقالات فازی و سیستم‌های چند فازی
  • ترمودینامیک
  • سطوح و سطح مشترک ، فیلم‌های نازک
  • علوم پلیمر
  • علوم سطح و سطح مشترک ، فیلم‌های نازک

 

نویسنده: Sam Coveney

سال چاپ: ۲۰۱۵

ناشر: Springer International Publishing

2
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.