عرضه بورس کالا: مورخه ۳ اسفند ۹۴

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 40

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری ۳ اسفند ۹۴
کارگزار نام کالا تولید
کننده
حجم کالای
قابل عرضه (تن)
قیمت پایه نوع
قرارداد
تاریخ
تحویل
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی ۱۰۰۸ ۲۸۴۷۸ نقدی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۲۸۴۷۸ نقدی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۷۷۰ ۲۸۴۷۸ نقدی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۴۶۰۶ نقدی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی ۱۰۵ ۳۴۴۴۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی ۳۱۵ ۳۴۴۴۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی ۳۱۵ ۳۴۴۴۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی ۱۰۵ ۳۰۷۹۷ نقدی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی ۸۴ ۲۸۴۷۸ نقدی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۶۵۱ ۲۹۶۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار ۱۰۰۸ ۲۹۶۰۱ نقدی ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
PolymPart مرجع پلیمر در بازار ایران
             

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.