مقدمه‌ای بر آمیزه کاری پلیمرها : مواد اولیه، جلد ۱

کتاب های مهندسی پلیمر
Print Friendly, PDF & Email

کتاب مقدمه‌ای بر آمیزه کاری پلیمرها: مواد اولیه، جلد ۱

Introduction to Polymer  Compounding: Raw Materials,Volume 1

نویسنده: Dr. Muralisrinivasan Natama Subramanian

سال چاپ: ۲۰۱۴

ناشر: Smithers Rapra Technology

جلد ۱ این کتاب بر روی مواد اولیه‌ای که در فرآوری پلیمرها استفاده می‌شود تمرکز دارد. آمیزه های پلیمری شامل سیستم‌های ناهمگن پیچیده پلیمرها و اجزاء دیگر می‌باشند. نکته مهم دیگر که در این کتاب در نظر گرفته شده ترکیب پلیمرها و مواد افزودنی می‌باشد که برای توسعه اقتصادی و زیست محیطی در فرآوری پلیمر مورد نیاز است.

Introduction to Compounding (Raw Materials Volum1)

1
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.