پلیمرها برای کاربردهای زیست پزشکی

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 420

Print Friendly, PDF & Email

کتاب پلیمرها برای کاربردهای زیست پزشکی

Polymers for Biomedical Applications: Improvement of the Interface Compatibility

نویسندگان: G. C. Eastmond ,H. Höcker ,D. Klee

سال چاپ: ۱۹۹۹

ناشر: Springer Berlin Heidelberg

هدف واقعی از تحقیق بر روی مواد زیستی ایجاد سطوح کاشتنی می‌باشد که به طور فعال با سیستم‌های بیولوژیکی در حال واکنش باشد. اصلاح سطح پلیمرهای انتخابی برای کاشت باعث بهبود سازگاری سطوح مشترک می‌شود که سهم مهمی در توسعه مواد زیستی دارد.

سر فصل‌ها این کتاب شامل مباحث زیر می‌باشد:

۱- مقدمه

  • مواد زیستی
  • زیست سازگاری
  • موادزیستی/ فعل وانفعال خون
  • مواد زیستی برای تماس با خون

۲- توصیف سطوح مواد زیستی

  • خواص فیزیکی و شیمیایی سطح تماس پلیمری
  • پارامترهای بیولوژیکی برای توصیف واکنش‌های زیستی
  • ارتباط خواص فیزیکی سطح با پاسخ خون

۳- امکان بهبود زیست سازگاری سطحی پلیمرها

  • غیر فعال کردن سطح پلیمر
  • عامل دار کردن سطوح پلیمر برای افزایش چسبندگی فیبرونکتین
  • بی حرکت سازی چسبندگی سلول بر روی سطوح پلیمرهای زیست سازگار برای بهبود کاشت سلول

۴- بحث

Polymers for Biomedical Applications

0
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.