چهار پژوهشگاه جدید به پتروشیمی اضافه شدند

علمی پژوهشی

بازدید: 57

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش مرجع پلیمر در بازار ایران  مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران خبرداده است: به منظور تقویت تولید محصولات پتروشیمی، چهار پژوهشگاه جدید به پتروشیمی اضافه شدند.

عباس شعری مقدم ، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران  در نوزدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اظهار کرده است: با ابتکار وزیرنفت، طرحی را پیاده کرده ایم و با چهار دانشگاه و مرکز تحقیقاتی قرارداد بستیم و موسسات تحقیقاتی دایمی نیز ایجاد شد. تفاهم نامه هایی را نیز بین دانشگاه ها و این موسسات تحقیقاتی بسته ای به گونه ای که مقرر شد هر دانشگاه باید روی یک فناوری خاص متمرکز شود. تمام هزینه های این تحقیقات را به صورت کامل پرداخت می کنیم و امکانات لازم را به آنها اختصاص می دهیم  و حتی درصورت لزوم از کمک مراکز تحقیقاتی خارج از کشور استفاده می کنیم. این قرادادها چهار دسته هستند که با هرکدام با ۱۰ دانشگاه مرتبط هستند.

وی همچنین ادامه داده است: متانول ها، اولفین ها و مشتقات پروپیلن ها از جمله مزیت های نسبی کشور ما هستند زیرا در کشور ما گاز فراوان وجود دارد درحالی که در عربستان نفت وجود دارد.

معاون وزیر نفت همچنین گفته است: دانشگاه شیراز روی متانول کار می کند و دانشگاه تربیت مدرس روی اولیفن ها، پژوشگاه مهندسی شیمی روی پروپیلن و مشتقات آن و دانشگاه صنعتی امیرکبیر روی توسعه کاتالیست ها کار می کنند.

وی در خصوص نحوه انتخاب دانشگاه بیان کرده است: این دانشگاه ها بر اساس توانمندی و امکانات انتخاب شدند و امکانات آنها مورد بازرسی وارزیابی کامل قرار گرفتند. دانشگاه شیراز با دانشگاه شریف، رازی کرمانشاه و شهیدچمران، دانشگاه آزاد با دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگاه پلیمر با پژوهشگاه مهندسی شیمی همکاری می کند.

وی همچنین اضافه کرده است: فعلا برای شروع، قرارداد پنج ساله با آنها بسته ایم و شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور تمام امکانات و اطلاعات را به آنها می دهد. دانشگاه ها هم باید فضای لازم را برای استقرار موسسات فراهم کنند و استادان و دانشجویان را به آنها بدهند. هزینه های این تحقیقات را خودمان می دهیم و دانشگاه باید در کنار صنعت طوری کار کند که صاحب لیسانس شوند.

1
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.