جاذب نانو فیبر کامپوزیتی با توان بالا در دانشگاه تهران ساخته شد

اخبار پلیمری

بازدید: 32

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت):دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، موفق به ساخت جاذب نانو فیبر کامپوزیتی جدید با توان بالا شد.

این دستگاه با بررسی توان احیای غشاء در هفت سیکل متداول، میزان جذب فلزات را تا ۱۰ درصد کاهش داده و این موضوع نشان دهنده پتانسیل بالای این غشاء نانوفیبر کامپوزیتی در جذب و دفع فلزات سنگین و اکتیو است.

نانو کامپوزیت

ساخت این محصول در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد ‘ابوالفضل دست باز’ با کمک سازمان انرژی اتمی است که با عنوان «بررسی حذف فلزات سنگین از محلول های آبی با استفاده از غشاء نانوفیبر کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل» و به راهنمایی دکتر حسین ابوالقاسمی و دکتر کشتکار به انجام رسیده است.

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.