پلیمرها و منسوجات تطبیق پذیر و عملکردی، و کاربردهایشان

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 140

Print Friendly, PDF & Email

«پلیمرها و منسوجات تطبیق پذیر و عملکردی، و کاربردهایشان»

نویسنده: جین لیان هوو

انتشارات کالج امپریال لندن سال ۲۰۱۱- ۳۹۲ صفحه

پلیمرها و منسوجات تطبیق پذیر و عملکردی، و کاربردهایشان

پلیمرهای تطبیق پذیر آنهایی را شامل می شوند که به محرک های متفاوت- از قبیل فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی- با رفتاری کنترل شده و/یا قابل پیش بینی پاسخ می دهند. بسیاری از پیشرفت های تکنولوژیکی و علمی در همین چند دهه گذشته صورت گرفته و این کتاب قصد دارد جدیدترین مطالعات و دستاوردها در برخی پلیمرهای تطبیق پذیر را، در قالب اصول تطبیق پذیری، خواص، طراحی ساختار و مشخصه یابی همراه با تاکید بر کاربردهای آنها، بخصوص در منسوجات، مراقبت پوست، دارو و سایر زمینه ها پوشش دهد. برخی پلیمرهای عملکردی همه منظوره، مانند کیتوزان، سیلودکسترین، و دندریمر، و پلیمرهای hyper-branched نیز معرفی شده اند تا منبعی در اختیار افراد با حرفه های مختلف قرار بگیرد که در هنگام جستجو به دنبال دانش و الهام در زمینه پلیمرهای تطبیق پذیر و عملکردی مفید واقع شود. یکی از خصوصیات اصلی این کتاب، ماهیت آموزشی چندمنظوره آن است و بنابراین برای گستره وسیعی از خوانندگان قابل دستیابی است.

 

 

1
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.