×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۱۴ تیر , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۰ آبان ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۷۲۰ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۶۰۰ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۶۰۰ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۸۸۸ ۹۹,۶۱۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۱۰۸,۷۳۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۱۰۸,۷۳۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۱۰۸,۷۳۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۱۱۵,۰۹۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۱۷,۳۴۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۱۱۱,۲۷۹ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۱۱۵,۰۹۲ شاد آباد
پیشگامان بهپرور پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲,۰۰۲ ۷۵,۲۰۸ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۱۵۴ ۹۴,۸۵۵ تهران
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۱,۱۰۰ ۹۴,۸۵۵ تهران
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۸۸۰ ۹۴,۸۵۵ تهران
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون ۸۸ ۹۴,۸۵۵ تهران
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۹۴,۸۵۵ تهران
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۸۸۰ ۹۴,۸۵۵ تهران
خبرگان سهام پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۳۹۶ ۱۰۸,۷۳۷ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون ۳۹۶ ۱۰۸,۷۳۷ تهران
خبرگان سهام پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون ۱,۱۰۰ ۹۹,۶۱۳ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۹۹,۶۱۳ تهران
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۱,۰۰۰ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۱,۰۰۰ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی RP210G شرکت پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۱۰۸,۷۳۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G شرکت پتروشیمی شازند ۹۰ ۱۰۵,۴۷۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن RP270G شرکت پتروشیمی شازند ۶۰۰ ۱۱۱,۶۷۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۱۵ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۵۷ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱,۰۰۸ ۹۹,۶۱۳ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۶۳ ۱۰۱,۲۱۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شرکت پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۱۰۸,۷۳۷ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۸۴ ۱۰۸,۷۳۷ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۱۰۸,۷۳۷ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۱۱۱,۶۷۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۶۳ ۱۱۱,۲۷۹ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۱۰۸,۷۳۷ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۱۴۰ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار ۴۰ ۱۰۸,۷۳۷ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SIF010 پلی نار ۱۲۰ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی CR380 پلی نار ۷۰ ۹۸,۲۷۷ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی I110 پلی نار ۱۶۰ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال ۴۲۰ ۹۹,۶۱۳ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال ۴۲۰ ۹۹,۶۱۳ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۶۳ ۹۴,۸۵۵ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال ۶۶ ۱۰۸,۷۳۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲,۰۰۲ ۷۵,۲۰۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱,۵۰۰ ۷۲,۹۵۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۳۰۸ ۷۷,۵۱۱ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.