×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۲ اسفند , ۱۳۹۸  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۳ مهر ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
شهر پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۵۰ ۱۰۹,۱۴۹ انبار کارخانه
شهر پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۵۰ ۱۱۸,۵۰۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۹۹۰ ۱۰۰,۲۳۵ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۶,۶۱۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پتروشیمی جم ۵۰۶ ۹۰,۵۶۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۲۲۰ ۸۱,۹۴۹ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU پتروشیمی جم ۲۶۴ ۸۳,۱۷۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۶,۰۳۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۷۹,۹۷۴ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۲۰ ۱۳۶,۹۶۹ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۶۰۰ ۸۵,۴۲۵ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۱۰۹,۱۴۹ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۸۵,۵۳۹ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۹۷,۸۱۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 پتروشیمی کردستان ۱۹۲ ۹۱,۳۶۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۹۰,۸۷۱ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۲۱,۰۶۸ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۱۸,۷۹۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۹۵,۸۶۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۴۸۰ ۸۱,۹۴۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B11UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۶۸ ۷۹,۹۷۴ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱,۰۱۲ ۸۶,۶۱۰ انبار کارخانه
بانک انصار پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۰۱۲ ۸۶,۶۱۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۸ پتروشیمی ایلام ۱۱۰ ۸۱,۹۴۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۸۵۸ ۱۱۸,۵۰۲ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پتروپاک مشرق زمین ۴۸ ۱۰۹,۱۴۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۵۰۶ ۱۰۹,۱۴۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۱۶,۲۷۷ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ پتروپاک مشرق زمین ۴۸ ۱۱۸,۵۰۲ انبار کارخانه
بانک سامان پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲,۰۰۰ ۸۵,۴۲۵ انبار کارخانه
بانک سامان پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۸۵,۴۲۵ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ آرتان پتروکیهان ۱۰۰ ۱۰۹,۱۴۹ انبار کارخانه
بانک سامان پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۲,۰۰۰ ۷۹,۹۷۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۸۰ ۱۱۶,۲۷۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۱۲,۸۷۴ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۰,۷۹۹ انبار کارخانه
بانک سامان پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۹۰,۸۷۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۰۴,۲۷۱ انبار کارخانه
بانک سامان پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۹۰,۸۷۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۸۴,۳۷۳ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۱۲۰ ۸۵,۵۳۹ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۸۵,۵۳۹ انبار کارخانه
بانک سامان استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۷۹۸ ۱۳۱,۸۵۵ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۱۲۰ ۸۵,۵۳۹ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۱۸B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۵,۵۳۹ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ پتروشیمی مهاباد ۱۲۰ ۸۶,۰۳۳ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۹,۴۸۹ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۹,۰۴۷ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۵۰ ۱۳۶,۹۶۹ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۱,۰۵۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۸۳,۱۷۳ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۱۴۳,۸۸۱ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۴,۲۲۱ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۱,۵۵۰ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۳۲N تولیدی پلاستیک ایسین ۸۰ ۱۰۹,۱۴۹ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۹۰۲ ۹۰,۸۷۱ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۹۹۰ ۸۶,۶۱۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۹۱,۷۸۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پلیمر آریا ساسول ۲۲۰ ۹۱,۵۴۸ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۰۲,۱۴۲ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۱,۰۱۲ ۸۶,۶۱۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۸۵۸ ۸۵,۴۲۵ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۹,۴۴۹ تهران
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۰۰ ۱۲۱,۰۶۸ تبریز
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۶,۰۸۴ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۹۷,۰۹۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰-FG پتروشیمی تبریز ۳۳ ۱۰۶,۸۵۲ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۲۷۶,۰۰۰ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۰۰ ۱۲۱,۰۶۸ تهران
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۸۸ ۱۰۲,۸۹۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۶۴۰ ۸۵,۵۳۹ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۰۰ ۱۲۱,۰۶۸ تبریز
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۱,۲۰۰ ۱۰۶,۴۱۰ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۰۰ ۱۲۱,۰۶۸ تهران
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۴۵۲ ۹۰,۸۷۱ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۹۱,۷۸۰ تهران
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۴۰ ۱۱۶,۲۷۷ بندر عباس
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۳۳۰ ۹۵,۸۶۹ تهران
خبرگان سهام پلی کربنات ۱۰۱۲UR پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۲۷۴,۰۰۰ شاد آباد
خبرگان سهام پلی کربنات ۰۷۱۰UR پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۲۷۴,۰۰۰ شاد آباد
خبرگان سهام آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۲۹۸,۰۰۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی کربنات ۰۴۰۷UR پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۲۷۴,۰۰۰ شاد آباد

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

مطلب پیشنهادی:  INCORPORATING NANOPARTICLES INTO POLYMER MELTS

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.