×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه: ۹۳۹۴۳٫۹

تقاضا: ۸۶۰۴۹٫۳

معاملات: ۶۷۳۰۶٫۲۹

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۱۲ مهر

نام کالا قیمت
پایانی میانگین موزون
ارزش
معامله (هزارریال)
عرضه (تن) قیمت پایه
عرضه
تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۸۲,۷۱۳ ۱۹,۰۲۳,۹۹۰ ۰ ۸۲,۷۱۳ ۲۳۰ ۲۳۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA ۸۷,۹۰۶ ۵,۸۰۱,۷۹۶ ۰ ۸۷,۹۰۶ ۶۶ ۶۶
پلی کربنات ۰۷۱۰ ۲۶۷,۰۰۰ ۸,۰۱۰,۰۰۰ ۱۷۵ ۲۶۷,۰۰۰ ۳۰ ۳۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۹۲,۶۰۲ ۳۲,۵۹۵,۹۰۴ ۰ ۹۲,۶۰۲ ۳۵۲ ۳۵۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۸۴,۲۱۳ ۲۰,۲۱۱,۱۲۰ ۲۴۰ ۸۴,۲۱۳ ۲۴۰ ۲۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۰ ۴۸۰ ۸۷,۹۰۶ ۴۸ ۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۹۵,۸۵۸ ۱۶,۲۹۵,۸۶۰ ۰ ۹۵,۸۵۸ ۱۷۰ ۱۷۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۱۳۷,۳۴۷ ۸,۲۴۹,۰۶۰٫۸۲ ۰ ۱۳۷,۳۴۷ ۶۰٫۰۶ ۶۰٫۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۱۴۱,۶۷۸ ۴۹,۵۸۷,۲۱۰ ۳۵۰ ۱۳۹,۴۹۵ ۴۴۰ ۳۵۰
پلی وینیل کلراید S65 ۷۹,۹۱۷ ۳,۱۹۶,۶۸۰ ۰ ۷۹,۹۱۷ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۱۱۷,۶۷۳ ۲۲,۲۴۰,۱۹۷ ۳۱۵ ۱۱۷,۶۷۳ ۱۸۹ ۱۸۹
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۱۰۵,۸۸۲ ۴۴,۴۷۰,۴۴۰ ۴۲۰ ۱۰۵,۸۸۲ ۸۴۰ ۴۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی X30G ۱۰۴,۳۲۳ ۱۱,۴۷۵,۵۳۰ ۱۱۰ ۱۰۰,۴۳۷ ۳۹۶ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ ۸۸,۲۸۲ ۴,۲۳۷,۵۳۶ ۰ ۸۸,۲۸۲ ۴۸ ۴۸
پلی وینیل کلراید S65 ۷۹,۹۱۷ ۱,۷۵۸,۱۷۴ ۰ ۷۹,۹۱۷ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن انبساطی R310 ۱۲۳,۷۲۷ ۵,۵۶۷,۷۱۵ ۴۵ ۱۲۰,۵۶۴ ۶۰ ۴۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۹۲,۶۰۲ ۱۴۸,۷۱۸,۸۱۲ ۳,۰۱۴ ۹۲,۶۰۲ ۱,۶۰۶ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۸۴,۲۱۳ ۲,۰۲۱,۱۱۲ ۰ ۸۴,۲۱۳ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک خطی ۱۸B01 ۸۷,۹۰۶ ۴,۲۱۹,۴۸۸ ۲۴۰ ۸۷,۹۰۶ ۷۲ ۴۸
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۹۵,۸۵۸ ۱۸۱,۱۷۱,۶۲۰ ۴,۰۰۰ ۹۵,۸۵۸ ۲,۰۳۰ ۱,۸۹۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۱۳۷,۳۴۷ ۱۱۴,۱۱۲,۰۰۸٫۰۱ ۱,۰۰۱ ۱۳۷,۳۴۷ ۸۵۰٫۸۵ ۸۳۰٫۸۳
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۸۶,۶۵۷ ۸,۶۶۵,۷۰۰ ۱۰۰ ۸۵,۴۹۷ ۱۱۰ ۱۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۷۹,۹۱۷ ۱۲,۳۰۷,۲۱۸ ۰ ۷۹,۹۱۷ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی وینیل کلراید S65 ۷۹,۹۱۷ ۱۵,۹۸۳,۴۰۰ ۰ ۷۹,۹۱۷ ۲۰۰ ۲۰۰
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۰ ۴۲۰ ۱۰۵,۸۸۲ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S60 ۸۴,۸۰۹ ۳,۷۳۱,۵۹۶ ۰ ۸۴,۸۰۹ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۸۷,۷۴۱ ۱۸,۴۲۵,۶۱۰ ۰ ۸۷,۷۴۱ ۲۱۰ ۲۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۱۲۵,۴۰۱ ۱,۸۸۱,۰۱۵ ۰ ۱۲۵,۴۰۱ ۱۵ ۱۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۹۳,۰۱۷ ۴۷,۰۶۶,۶۰۲ ۱,۰۱۲ ۹۳,۰۱۷ ۵۵۰ ۵۰۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۹۳,۰۱۷ ۱۳,۳۹۴,۴۴۸ ۰ ۹۳,۰۱۷ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ ۰ ۳۶۰ ۸۸,۴۰۷ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N ۹۸,۲۲۴ ۱۰,۸۰۴,۶۴۰ ۷۰۰ ۹۸,۲۲۴ ۱۳۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۱۲۲,۸۶۵ ۱۴۷,۴۳۷,۸۰۰ ۱,۲۰۰ ۱۰۳,۸۵۰ ۱,۸۴۰ ۱,۲۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C ۱۱۴,۶۶۷ ۶,۸۸۰,۰۲۰ ۰ ۱۱۴,۶۶۷ ۶۰ ۶۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۰۰,۴۳۷ ۴,۸۲۰,۹۷۶ ۰ ۱۰۰,۴۳۷ ۴۸ ۴۸
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۱۰۵,۸۸۲ ۸۶,۳۹۹,۷۱۲ ۱,۵۶۰ ۱۰۵,۸۸۲ ۲,۳۰۴ ۸۱۶
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۱۲۷,۰۶۷ ۲۲,۳۶۳,۸۳۶ ۱۷۶ ۱۱۴,۶۶۷ ۵۰۶ ۱۷۶
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C ۱۱۴,۶۶۷ ۲,۲۹۳,۳۴۰ ۲۲۰ ۱۱۴,۶۶۷ ۴۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۹۳,۰۱۷ ۲,۲۳۲,۴۰۸ ۰ ۹۳,۰۱۷ ۲۴ ۲۴
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۱۲۵,۴۰۱ ۵,۶۴۳,۰۴۵ ۹۰ ۱۲۵,۴۰۱ ۴۵ ۴۵
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۰ ۶۶ ۹۳,۹۴۷ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۹۳,۰۱۷ ۱۳,۳۹۴,۴۴۸ ۷۲۰ ۹۳,۰۱۷ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۰۱,۵۹۹ ۲,۲۳۵,۱۷۸ ۰ ۱۰۱,۵۹۹ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۰ ۱۷۰ ۸۷,۷۴۱ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۸۵,۲۶۹ ۱,۷۰۵,۳۸۰ ۰ ۸۵,۲۶۹ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA ۸۷,۹۰۶ ۹,۶۶۹,۶۶۰ ۵۰۶ ۸۷,۹۰۶ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۱۰۰,۴۳۷ ۵۰,۶۲۰,۲۴۸ ۵۰۴ ۱۰۰,۴۳۷ ۸۴۰ ۵۰۴
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۱۶۱,۴۹۹ ۷,۱۰۵,۹۵۶ ۱۱۰ ۱۶۱,۴۹۹ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۰۰,۴۳۷ ۲۲,۰۹۶,۱۴۰ ۰ ۱۰۰,۴۳۷ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۷۹,۹۱۷ ۱۹,۳۳۹,۹۱۴ ۰ ۷۹,۹۱۷ ۲۴۲ ۲۴۲
پلی وینیل کلراید S60 ۸۵,۹۳۳ ۱,۸۹۰,۵۲۶ ۰ ۸۵,۹۳۳ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۹۸,۲۲۴ ۲,۱۶۰,۹۲۸ ۰ ۹۸,۲۲۴ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۰ ۹۰ ۱۲۵,۴۰۱ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۸۷,۷۴۱ ۵۲,۶۴۴,۶۰۰ ۱,۲۰۰ ۸۷,۷۴۱ ۶۹۶ ۶۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۸۷,۷۴۱ ۱۶,۸۴۶,۲۷۲ ۰ ۸۷,۷۴۱ ۱۹۲ ۱۹۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۸۷,۹۰۶ ۸۲,۲۸۰,۰۱۶ ۹۶۰ ۸۷,۹۰۶ ۱,۱۰۴ ۹۳۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۹۰,۲۳۷ ۴۰۶,۹۷۰,۰۸۰ ۴,۵۱۰ ۸۷,۹۰۶ ۵,۵۰۰ ۴,۵۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۸۲,۲۰۹ ۲۸,۷۷۳,۱۵۰ ۳,۰۰۰ ۸۲,۲۰۹ ۵۱۰ ۳۵۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۰ ۶۰ ۸۴,۲۶۴ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۹۸,۲۲۴ ۱۷,۲۸۷,۴۲۴ ۰ ۹۸,۲۲۴ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۱۱۷,۶۷۳ ۱۴,۸۲۶,۷۹۸ ۰ ۱۱۷,۶۷۳ ۱۲۶ ۱۲۶
پلی پروپیلن فیلم RG3420L ۱۶۱,۴۹۹ ۴۲,۶۳۵,۷۳۶ ۲۶۴ ۱۶۱,۴۹۹ ۲۶۴ ۲۶۴
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۰۰,۴۳۷ ۱۰۶,۰۶۱,۴۷۲ ۱,۴۹۶ ۱۰۰,۴۳۷ ۱,۳۴۲ ۱,۰۵۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۹۴,۷۶۸ ۳۱,۲۷۳,۴۴۰ ۰ ۹۴,۷۶۸ ۳۳۰ ۳۳۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۸۲,۲۰۹ ۹,۸۶۵,۰۸۰ ۰ ۸۲,۲۰۹ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۲۷۴,۰۰۰ ۵,۴۸۰,۰۰۰ ۱۷۵ ۲۷۴,۰۰۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۹۴,۳۹۱ ۲۲,۸۴۲,۶۲۲ ۱,۰۱۲ ۹۴,۳۹۱ ۶۱۶ ۲۴۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۸۴,۲۱۳ ۱۴,۱۴۷,۷۸۴ ۷۲۰ ۸۴,۲۱۳ ۲۸۸ ۱۶۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱۰۳,۵۰۴ ۱۰۴,۷۴۶,۰۷۰ ۱,۰۱۲ ۱۰۳,۴۳۵ ۱,۲۵۴ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N ۹۸,۲۲۴ ۹۸۲,۲۴۰ ۰ ۹۸,۲۲۴ ۱۰ ۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۸۹,۳۲۴ ۵۷,۱۶۷,۲۰۰ ۶۴۰ ۸۷,۹۰۶ ۸۶۰ ۶۴۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 ۱۴۶,۶۰۹ ۲۱,۹۹۱,۲۹۰ ۱۵۰ ۱۴۶,۵۱۰ ۱۶۰ ۱۵۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۱۱۴,۶۶۷ ۲,۲۹۳,۳۴۰ ۰ ۱۱۴,۶۶۷ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۰۰,۴۳۷ ۱۱۰,۸۸۲,۴۴۸ ۱,۲۰۰ ۱۰۰,۴۳۷ ۱,۳۲۰ ۱,۱۰۴
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۱۰۱,۰۲۸ ۳۱,۸۲۳,۶۷۳ ۳۱۵ ۱۰۰,۴۳۷ ۷۳۵ ۳۱۵
پلی وینیل کلراید S60 ۸۴,۸۰۹ ۱۱۹,۴۱۱,۰۷۲ ۳,۰۱۴ ۸۴,۸۰۹ ۱,۴۵۲ ۱,۴۰۸
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ ۱۴۰,۸۰۷ ۲۹,۵۶۹,۴۷۰ ۲۱۰ ۱۴۰,۸۰۷ ۵۰۴ ۲۱۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۱۱۰,۹۸۶ ۱۶۸,۴۷۶,۸۸۰ ۱,۵۱۸ ۱۰۷,۸۹۵ ۲,۲۴۴ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۸۸,۷۹۳ ۳۹,۰۶۸,۹۲۰ ۰ ۸۸,۷۹۳ ۴۴۰ ۴۴۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD ۹۴,۶۴۶ ۱۸۱,۱۵۲,۴۴۴ ۲,۵۰۸ ۹۴,۶۴۶ ۱,۹۱۴ ۱,۹۱۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV ۸۴,۲۱۳ ۸,۰۸۴,۴۴۸ ۰ ۸۴,۲۱۳ ۹۶ ۹۶
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۰ ۶۶ ۱۱۲,۷۶۳ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۰ ۵۰ ۱۲۱,۵۵۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۱۲,۷۶۳ ۵۳,۳۳۶,۸۹۹ ۵۰۶ ۱۱۲,۷۶۳ ۴۷۳ ۴۷۳
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۹۸,۲۲۴ ۱۰۸,۰۴۶,۴۰۰ ۲,۰۲۴ ۹۸,۲۲۴ ۱,۲۱۰ ۱,۱۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۱۰۶,۹۵۱ ۲,۲۴۵,۹۷۱ ۰ ۱۰۶,۹۵۱ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۱۲۳,۴۸۶ ۲۷,۱۶۶,۹۲۰ ۲۲۰ ۱۲۳,۴۸۶ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F ۱۰۲,۹۰۳ ۳۸,۴۸۵,۶۱۲ ۳۷۴ ۱۰۱,۴۳۹ ۵۲۸ ۳۷۴
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G ۰ ۸۰ ۱۱۱,۲۲۷ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید E6834 ۸۷,۷۹۸ ۷,۷۲۶,۲۲۴ ۸۸ ۸۷,۷۹۸ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۰۱,۵۹۹ ۸,۹۴۰,۷۱۲ ۰ ۱۰۱,۵۹۹ ۸۸ ۸۸
پلی کربنات W1 ۰ ۱۱۰ ۲۷۶,۰۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 ۱۰۸,۶۸۲ ۴,۷۸۲,۰۰۸ ۲۲۰ ۱۰۸,۶۸۲ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۹۸,۱۳۳ ۴,۷۱۰,۳۸۴ ۰ ۹۸,۱۳۳ ۴۸ ۴۸
پلی استایرن معمولی ۳۲N ۰ ۱۱۰ ۱۱۲,۷۶۳ ۰ ۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۱۴۰,۸۵۹ ۹,۸۶۰,۱۲۰ ۷۰ ۱۳۹,۴۹۵ ۸۰ ۷۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۸۵,۲۶۹ ۳,۴۱۰,۷۶۰ ۲۰۰ ۸۵,۲۶۹ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ ۸۸,۴۰۷ ۹,۷۲۴,۷۷۰ ۵۰۶ ۸۸,۴۰۷ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۱۰۰,۴۳۷ ۳۱,۶۳۷,۶۵۵ ۳۱۵ ۱۰۰,۴۳۷ ۴۶۲ ۳۱۵
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۱۱۹,۷۸۷ ۱۳,۱۷۶,۵۷۰ ۱۱۰ ۱۱۴,۶۶۷ ۲۲۰ ۱۱۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۰۰,۴۳۷ ۱۱۲,۶۹۰,۳۱۴ ۱,۴۹۶ ۱۰۰,۴۳۷ ۱,۲۹۸ ۱,۱۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۷۹,۹۱۷ ۱۲۳,۰۷۲,۱۸۰ ۲,۹۹۲ ۷۹,۹۱۷ ۱,۹۳۶ ۱,۵۴۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 ۰ ۲۱٫۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۹۳,۰۱۷ ۲,۰۴۶,۳۷۴ ۰ ۹۳,۰۱۷ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۸۷,۷۴۱ ۹,۶۵۱,۵۱۰ ۰ ۸۷,۷۴۱ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۱۰۱,۶۳۱ ۱۱,۱۷۹,۳۸۸ ۱۱۰ ۹۸,۱۳۳ ۲۴۲ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۹۸,۱۳۳ ۱۴,۱۳۱,۱۵۲ ۴۸۰ ۹۸,۱۳۳ ۲۶۴ ۱۴۴
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۱۱۲,۷۶۳ ۳,۳۸۲,۸۹۰ ۴۰۰ ۱۱۲,۷۶۳ ۳۰ ۳۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۱۱۲,۷۶۳ ۲,۲۵۵,۲۶۰ ۰ ۱۱۲,۷۶۳ ۲۰ ۲۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۱۲۱,۵۵۹ ۱۰۴,۲۹۷,۲۵۹ ۸۵۸ ۱۲۱,۵۵۰ ۸۶۹ ۸۵۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۸۷,۷۴۱ ۳,۸۶۰,۶۰۴ ۰ ۸۷,۷۴۱ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۱۰۱,۷۳۲ ۳۲,۰۴۵,۴۷۵ ۳۱۵ ۱۰۰,۴۳۷ ۶۵۱ ۳۱۵
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۱۱۸,۵۴۶ ۳۹,۱۲۰,۰۴۸ ۳۳۰ ۱۱۴,۶۶۷ ۶۶۰ ۳۳۰
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۱۰۰,۴۳۷ ۴,۴۱۹,۲۲۸ ۱۱۰ ۱۰۰,۴۳۷ ۱۳۲ ۴۴
پلی وینیل کلراید S65 ۷۷,۵۱۹ ۳,۱۰۰,۷۶۰ ۰ ۷۷,۵۱۹ ۴۰ ۴۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۳۱۸,۰۰۰ ۴,۱۹۷,۶۰۰ ۸۸ ۳۱۸,۰۰۰ ۱۳٫۲ ۱۳٫۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۰۵,۰۹۷ ۲۷,۷۴۵,۶۰۸ ۰ ۱۰۵,۰۹۷ ۲۶۴ ۲۶۴
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۸۸,۷۹۳ ۳۱,۲۵۵,۱۳۶ ۷۹۲ ۸۸,۷۹۳ ۵۵۰ ۳۵۲
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۸۸,۷۹۳ ۱۵,۶۲۷,۵۶۸ ۰ ۸۸,۷۹۳ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV ۸۴,۲۱۳ ۴,۰۴۲,۲۲۴ ۳۳۶ ۸۴,۲۱۳ ۷۲ ۴۸
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۰ ۶۶ ۱۲۱,۵۵۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۸۷,۷۴۱ ۳۷,۷۲۸,۶۳۰ ۰ ۸۷,۷۴۱ ۴۳۰ ۴۳۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۱۴۴,۳۵۲ ۱۴,۴۳۵,۱۷۰ ۱۰۰ ۱۲۰,۵۶۴ ۲۵۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ ۰ ۶۶ ۸۲,۲۰۹ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۱۰۶,۹۵۱ ۴,۴۹۱,۹۴۲ ۱۴۷ ۱۰۶,۹۵۱ ۶۳ ۴۲
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۱۰۲,۲۴۴ ۱۲۲,۶۹۳,۲۳۲ ۱,۲۰۰ ۱۰۰,۴۳۷ ۲,۰۱۶ ۱,۲۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G ۰ ۱۱۰ ۱۱۴,۶۶۷ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۱۰۲,۷۸۳ ۷۱,۹۴۷,۷۸۰ ۷۰۰ ۱۰۰,۴۳۷ ۱,۳۸۰ ۷۰۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۳۱۸,۰۰۰ ۱,۳۹۹,۲۰۰ ۰ ۳۱۸,۰۰۰ ۴٫۴ ۴٫۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۸۷,۷۴۱ ۴,۲۱۱,۵۶۸ ۰ ۸۷,۷۴۱ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۸۷,۷۴۱ ۱۹,۳۰۳,۰۲۰ ۸۵۸ ۸۷,۷۴۱ ۳۳۰ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۹۳,۳۲۵ ۸۴,۱۷۹,۴۵۸ ۹۰۲ ۹۳,۰۱۷ ۱,۱۸۸ ۹۰۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۹۳,۰۱۷ ۳۷,۹۵۰,۹۳۶ ۷۲۰ ۹۳,۰۱۷ ۴۵۶ ۴۰۸
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۰ ۱۰۰ ۱۱۲,۷۶۳ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۱۱۲,۷۶۳ ۲,۲۵۵,۲۶۰ ۵۰ ۱۱۲,۷۶۳ ۲۰ ۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۱۲,۷۶۳ ۳,۷۲۱,۱۷۹ ۰ ۱۱۲,۷۶۳ ۳۳ ۳۳
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۸۷,۷۴۱ ۲۵,۰۹۳,۹۲۶ ۵۰۶ ۸۷,۷۴۱ ۳۰۸ ۲۸۶
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۱۰۵,۸۸۲ ۲۴,۴۵۸,۷۴۲ ۹۰۳ ۱۰۵,۸۸۲ ۵۶۷ ۲۳۱
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۱۲۱,۱۸۱ ۲۳,۹۹۳,۸۳۸ ۵۵۰ ۱۲۱,۱۸۱ ۲۲۰ ۱۹۸
پلی پروپیلن نساجی C30S ۱۰۰,۴۴۴ ۲۰۱,۰۸۹,۰۶۴ ۲,۰۰۲ ۱۰۰,۴۳۷ ۲,۳۱۰ ۲,۰۰۲
پلی وینیل کلراید S65 ۷۷,۵۱۹ ۲۲۹,۴۵۶,۲۴۰ ۳,۰۰۰ ۷۷,۵۱۹ ۳,۰۸۰ ۲,۹۶۰
اپوکسی رزین جامد E011P ۰ ۶۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۰۵,۰۹۷ ۴۸,۵۵۴,۸۱۴ ۱,۲۱۰ ۱۰۵,۰۹۷ ۵۰۶ ۴۶۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۹۲,۹۷۳ ۴۷,۰۴۴,۳۸۲ ۵۰۶ ۸۸,۷۹۳ ۱,۸۵۹ ۵۰۶
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۸۸,۷۹۳ ۹۱,۸۱۱,۹۶۲ ۱,۲۱۰ ۸۸,۷۹۳ ۱,۱۸۸ ۱,۰۳۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B11UV ۸۲,۲۰۹ ۱,۹۷۳,۰۱۶ ۰ ۸۲,۲۰۹ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۸۹,۱۹۵ ۹۰,۲۶۵,۳۴۰ ۱,۰۱۲ ۸۸,۷۹۳ ۱,۱۴۴ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۸۷,۷۴۱ ۱۶۳,۱۹۸,۲۶۰ ۲,۵۰۰ ۸۷,۷۴۱ ۱,۹۲۰ ۱,۸۶۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۱۳۱,۷۰۹ ۱۰,۵۳۶,۶۹۰ ۸۰ ۱۲۰,۵۶۴ ۲۳۰ ۸۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۸۸,۵۸۴ ۱۲۲,۷۷۶,۸۳۰ ۱,۳۸۶ ۸۲,۲۰۹ ۲,۱۷۸ ۱,۳۸۶
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T ۱۱۷,۲۷۲ ۲,۴۶۲,۷۱۲ ۱۰۵ ۱۱۷,۲۷۲ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۱۰۰,۵۳۵ ۱۲۰,۶۴۲,۵۵۲ ۱,۲۰۰ ۱۰۰,۴۳۷ ۱,۳۹۲ ۱,۲۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۷۹,۹۱۷ ۵,۲۷۴,۵۲۲ ۰ ۷۹,۹۱۷ ۶۶ ۶۶
پلی وینیل کلراید E7244 ۸۴,۳۸۸ ۱۱,۱۳۹,۱۹۴ ۱۳۲ ۸۲,۳۶۳ ۱۹۸ ۱۳۲
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین ۲۶۵,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۰۰۰ ۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۴٫۴ ۴٫۴
پلی وینیل کلراید S65 ۷۹,۹۱۷ ۷,۰۳۲,۶۹۶ ۰ ۷۹,۹۱۷ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۹۷,۸۸۳ ۶۶,۷۵۶,۲۰۶ ۱,۰۱۲ ۹۷,۸۸۳ ۶۸۲ ۶۸۲
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۹۳,۹۴۷ ۲,۰۶۶,۸۳۴ ۶۶ ۹۳,۹۴۷ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B11UV ۸۲,۲۰۹ ۷,۸۹۲,۰۶۴ ۴۳۲ ۸۲,۲۰۹ ۹۶ ۹۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۸ ۸۴,۲۱۳ ۱,۸۵۲,۶۸۶ ۱۱۰ ۸۴,۲۱۳ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۹۴,۰۲۱ ۸۴,۶۱۸,۷۴۰ ۹۰۰ ۹۳,۰۱۷ ۱,۰۸۰ ۹۰۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۱۱۷,۰۳۶ ۲,۳۴۰,۷۲۰ ۰ ۱۱۷,۰۳۶ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV ۸۴,۲۱۳ ۲۵,۹۳۷,۶۰۴ ۴۴۰ ۸۴,۲۱۳ ۳۰۸ ۳۰۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۱۱۴,۶۶۷ ۲,۴۰۸,۰۰۷ ۰ ۱۱۴,۶۶۷ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۰۰,۴۳۷ ۴,۸۲۰,۹۷۶ ۰ ۱۰۰,۴۳۷ ۴۸ ۴۸
پلی وینیل کلراید S65 ۷۹,۹۱۷ ۶۰,۷۳۶,۹۲۰ ۱,۱۰۰ ۷۹,۹۱۷ ۹۶۰ ۷۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C ۱۱۴,۶۶۷ ۱۶,۰۵۳,۳۸۰ ۰ ۱۱۴,۶۶۷ ۱۴۰ ۱۴۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین ۲۶۵,۰۰۰ ۵,۸۳۰,۰۰۰ ۵۲٫۸ ۲۶۵,۰۰۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۷۹,۹۱۷ ۳,۱۹۶,۶۸۰ ۰ ۷۹,۹۱۷ ۴۰ ۴۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 ۰ ۹۰ ۱۱۷,۰۳۶ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۹۵,۱۵۷ ۴۸,۱۴۹,۴۴۲ ۵۰۶ ۹۵,۱۵۷ ۵۰۶ ۵۰۶
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B ۱۰۵,۷۷۸ ۴۲,۳۱۱,۱۴۰ ۴۰۰ ۱۰۳,۸۵۰ ۶۷۰ ۴۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۸۷,۹۰۶ ۱۲,۶۵۸,۴۶۴ ۰ ۸۷,۹۰۶ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۰ ۳۰۰ ۱۲۵,۴۰۱ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۹۳,۸۱۱ ۸۴,۴۳۰,۰۴۰ ۹۰۰ ۹۳,۰۱۷ ۱,۱۴۰ ۹۰۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۱۱۷,۰۳۶ ۴,۶۸۱,۴۴۰ ۱۰۰ ۱۱۷,۰۳۶ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU ۰ ۲۶۴ ۸۸,۳۲۴ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۱۱۴,۶۶۷ ۷,۲۲۴,۰۲۱ ۲۱۰ ۱۱۴,۶۶۷ ۶۳ ۶۳
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۳۱۸,۰۰۰ ۱,۳۹۹,۲۰۰ ۰ ۳۱۸,۰۰۰ ۴٫۴ ۴٫۴
پلی پروپیلن RP270G ۱۱۷,۶۷۳ ۱۴۱,۲۰۷,۶۰۰ ۱,۲۰۰ ۱۱۷,۶۷۳ ۱,۲۰۰ ۱,۲۰۰
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R ۹۷,۸۱۳ ۱,۹۵۶,۲۶۰ ۰ ۹۷,۸۱۳ ۲۰ ۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۷۹,۹۱۷ ۱,۷۵۸,۱۷۴ ۰ ۷۹,۹۱۷ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۸۸,۷۹۳ ۶,۸۳۷,۰۶۱ ۰ ۸۸,۷۹۳ ۷۷ ۷۷
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۹۳,۰۱۷ ۱۰,۲۳۱,۸۷۰ ۰ ۹۳,۰۱۷ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۰۱,۵۹۹ ۸۴,۹۳۶,۷۶۴ ۱,۵۱۸ ۱۰۱,۵۹۹ ۸۵۸ ۸۳۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۸۷,۹۰۶ ۲۹,۵۳۶,۴۱۶ ۴۸۰ ۸۷,۹۰۶ ۴۵۶ ۳۳۶
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 ۰ ۳۰۸ ۱۲۵,۴۰۱ ۰ ۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۰ ۲۹۴ ۱۳۷,۳۴۷ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ ۰ ۵۰ ۱۰۸,۱۵۸ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA ۸۷,۹۰۶ ۱,۹۳۳,۹۳۲ ۰ ۸۷,۹۰۶ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۱۲۶,۲۶۳ ۳۹,۷۷۲,۸۲۴ ۳۱۵ ۱۱۴,۶۶۷ ۶۷۲ ۳۱۵
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۱۱۴,۶۶۷ ۲۲,۹۳۳,۴۰۰ ۴۰۰ ۱۱۴,۶۶۷ ۲۰۰ ۲۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۷۹,۹۱۷ ۵۲,۷۴۵,۲۲۰ ۳,۰۱۴ ۷۹,۹۱۷ ۷۹۲ ۶۶۰
پلی وینیل کلراید S65 ۷۸,۵۴۶ ۶,۲۸۳,۶۸۰ ۰ ۷۸,۵۴۶ ۸۰ ۸۰
پلی وینیل کلراید S60 ۸۴,۸۰۹ ۱,۸۶۵,۷۹۸ ۰ ۸۴,۸۰۹ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۸۸,۷۹۳ ۲,۹۳۰,۱۶۹ ۲۲۰ ۸۸,۷۹۳ ۵۵ ۳۳
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۹۳,۰۱۷ ۲,۲۳۲,۴۰۸ ۰ ۹۳,۰۱۷ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۹۱,۹۱۴ ۱۵,۴۴۱,۵۵۲ ۸۶۴ ۹۱,۹۱۴ ۱۹۲ ۱۶۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۸۷,۹۰۶ ۲,۱۰۹,۷۴۴ ۰ ۸۷,۹۰۶ ۲۴ ۲۴
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 ۰ ۳۰۸ ۱۲۳,۰۴۸ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۸۲,۲۰۹ ۲۰,۵۵۲,۲۵۰ ۰ ۸۲,۲۰۹ ۲۵۰ ۲۵۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۸۷,۳۵۸ ۶۱,۴۹۹,۶۹۱ ۷۰۴ ۸۴,۲۶۴ ۱,۲۱۰ ۷۰۴
پلی وینیل کلراید S60 ۸۴,۸۰۹ ۴۱,۰۴۷,۵۵۶ ۰ ۸۴,۸۰۹ ۴۸۴ ۴۸۴
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۱۱۸,۴۲۳ ۲۴,۸۶۸,۷۶۷ ۲۱۰ ۱۱۴,۶۶۷ ۳۵۷ ۲۱۰
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 ۱۱۷,۶۷۳ ۲,۳۵۳,۴۶۰ ۶۰ ۱۱۷,۶۷۳ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۰۰,۴۳۷ ۸,۸۳۸,۴۵۶ ۰ ۱۰۰,۴۳۷ ۸۸ ۸۸

جمع

۹۳۹۴۳٫۹ ۸۶۰۴۹٫۳ ۶۷۳۰۶٫۲۹

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.