×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۲ مرداد ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
شهر پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۱۰۰ ۱۲۶,۵۵۳ انبار کارخانه
شهر پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۱۰۰ ۱۱۸,۹۳۶ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۹۸۴ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۳۱۲ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۸۰ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۶ ۱۱۸,۶۴۴ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم RP120L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۱۷,۰۸۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۲۷,۶۸۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۲۷,۶۸۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۳۰,۴۱۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۱۲۷,۶۸۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۳۴,۵۲۴ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۹,۳۵۴ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۵۰۶ ۱۱۰,۶۲۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۳۳۰ ۹۸,۵۱۰ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۶ ۹۶,۹۴۶ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۱۰۰,۴۷۳ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیر کبیر ۱۷۰ ۹۸,۵۱۰ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۱۰۷,۹۶۰ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۹۸,۵۱۰ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۳۰۰ ۹۸,۵۱۰ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۱۰۰,۴۷۳ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۲۰۰ ۱۰۰,۴۷۳ انبار کارخانه
بانک سپه استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۶۹۳ ۱۳۹,۷۹۵ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۱,۰۱۲ ۸۵,۶۴۸ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۳,۰۱۴ ۹۰,۸۹۱ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۱۰۱,۱۵۸ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۹۷,۴۷۲ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۹۶,۹۴۶ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۱۱۸,۹۳۶ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۳۶۰ ۹۶,۹۴۶ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۹۶,۹۴۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱,۳۴۲ ۱۰۰,۴۷۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۱۰۱,۴۷۸ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۶۳ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی V30S شرکت پتروشیمی شازند ۶۰ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۷۲۰ ۹۱,۴۶۰ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال ۶۶ ۱۲۷,۶۸۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۱۶ ۹۱,۴۶۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B11UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۹۱,۴۶۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۵۰۴ ۱۰۰,۴۷۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۶۰۰ ۱۰۰,۴۷۳ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال ۱۹۸ ۱۷۷,۰۸۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱,۳۴۲ ۹۸,۸۵۲ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال ۳۹۹ ۱۱۸,۶۴۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۰۴ ۱۲۶,۵۵۳ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال ۲۱۰ ۱۱۸,۶۴۴ انبار کارخانه
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۳۰۰ ۸۵,۶۴۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۳۵۲ ۱۱۸,۹۳۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۱۶,۴۲۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۲۶ ۱۱۹,۵۷۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۲۶,۳۳۱ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۶۸ ۱۲۷,۶۸۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۱۲۷,۶۸۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۱۳۰,۸۳۹ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۸۴ ۱۳۴,۵۲۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۱۲۶,۳۳۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۲۲,۶۱۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ پتروشیمی تبریز ۳۰ ۱۱۳,۲۹۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۸۱۴ ۹۱,۵۸۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱۴۰ ۹۱,۵۸۸ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۹۶,۹۴۶ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۵۰ ۱۴۵,۲۵۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۹۲,۹۲۸ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۳۶۰ ۹۸,۵۱۰ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۶۰۰ ۹۸,۵۱۰ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۱۲۰ ۹۸,۸۵۲ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۹۸,۸۵۲ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۱,۰۱۲ ۱۰۷,۹۶۰ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۸ پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۹۱,۴۶۰ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۲۵,۱۹۵ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۲۲,۰۷۵ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۲۰,۲۲۲ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۱۸,۱۷۵ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۱۶۶ ۱۰۰,۴۷۳ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۱۰۱,۴۷۸ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۱۰۵,۹۹۹ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۱۲۶,۰۷۳ تهران
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۷۶ ۱۱۹,۳۴۵ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۳۱,۴۱۱ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۱۰ ۱۱۷,۲۹۷ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۲۸,۹۳۳ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۱۴۰ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۰۳,۲۶۳ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۰۱,۳۰۶ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۰۳,۵۴۲ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۰۷,۰۸۴ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۰۴,۱۰۱ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱,۲۱۰ ۸۵,۶۴۸ انبار کارخانه
تامین سرمایه نوین پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۹۰ ۲۹۷,۰۰۰ شاد آباد
بانک مسکن پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱,۵۰۰ ۸۳,۰۷۹ انبار کارخانه
تامین سرمایه نوین پلی کربنات ۱۰۱۲UR پتروشیمی خوزستان ۱۲۰ ۳۰۴,۰۰۰ شاد آباد
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۱۵ ۱۱۸,۶۴۴ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۱۵ ۱۱۸,۶۴۴ انبار کارخانه
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۶۴ ۸۸,۲۷۰ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۸۱۴ ۹۸,۸۵۲ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۹۰۲ ۹۸,۵۱۰ انبار کارخانه
آگاه پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون ۸۸ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
تامین سرمایه نوین پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان ۴۸ ۳۰۶,۰۰۰ انبار کارخانه
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۲۶۴ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند ۱۳۲ ۸۸,۲۷۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۶۸ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
بانک انصار پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۳۶۴ ۹۸,۸۵۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۴۲۰ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
آگاه پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون ۸۸ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون ۳۷۴ ۱۱۳,۷۸۱ انبار کارخانه
آگاه پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون ۵۹۴ ۱۱۲,۷۲۸ انبار کارخانه

پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.