×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۸ مرداد ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
شهر پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۱۰۰ ۱۳۱,۷۴۳ انبار کارخانه
شهر پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۱۰۰ ۱۲۴,۴۷۱ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱,۴۹۶ ۹۱,۴۷۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۵۰۶ ۱۱۴,۵۴۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۲۲۰ ۱۰۰,۸۹۴ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۲۶۴ ۱۰۱,۲۱۱ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۴۴۰ ۹۹,۵۸۶ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۱۱۱,۷۷۷ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۱۰۳,۸۲۲ انبار کارخانه
بانک انصار پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۷۳۸ ۱۰۱,۲۱۱ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۱۰۱,۲۱۱ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۱۰۰,۸۹۴ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۱۰۳,۸۲۲ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۲,۰۲۴ ۱۱۱,۷۷۷ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۱,۲۰۰ ۱۰۰,۸۹۴ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۳۶۰ ۱۰۱,۲۱۱ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۱۰۳,۸۲۲ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۸ پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۹۳,۵۹۱ انبار کارخانه
بانک مسکن استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۵۰۴ ۱۳۹,۵۵۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱,۲۰۰ ۹۳,۵۹۱ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۶۸ ۹۳,۵۹۱ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۱۰۰ ۱۲۵,۲۸۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV شرکت پتروشیمی لرستان ۴۳۲ ۹۳,۵۹۱ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۱۰۰ ۱۳۴,۱۵۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B11UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۹۳,۵۹۱ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۶۰۰ ۱۰۳,۸۲۲ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 پتروشیمی مهاباد ۱,۲۰۰ ۱۰۳,۸۲۲ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۹۹,۵۸۶ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۹۹,۵۸۶ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۹۹,۵۸۶ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیر کبیر ۱۷۰ ۱۰۰,۸۹۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۵ ۱۳۱,۷۴۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۳۵۲ ۱۲۰,۷۳۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۸۰ ۱۲۹,۰۶۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۲۹,۰۶۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۲۵,۲۸۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ پتروشیمی تبریز ۳۰ ۱۱۵,۸۰۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۸۵۸ ۹۳,۷۵۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۹۳,۷۵۹ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۵۰ ۱۵۱,۹۴۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۹۵,۱۳۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۲۱,۸۵۲ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۱۰۰,۱۱۵ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ آرتان پتروکیهان ۱۰۰ ۱۲۴,۴۷۱ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پتروپاک مشرق زمین ۲۲۴ ۱۲۴,۴۷۱ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۳۵,۷۸۵ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۳۳,۸۷۷ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۳۱,۷۶۸ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۳۴,۱۵۶ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۳۱,۶۳۸ انبار کارخانه
بورس بهگزین پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۱۵,۹۷۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱,۳۴۲ ۱۰۳,۸۲۲ انبار کارخانه
بورس بهگزین پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۱۳,۹۵۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۱۰۴,۸۶۱ انبار کارخانه
بورس بهگزین پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۱۹,۹۱۱ انبار کارخانه
بورس بهگزین پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۱۶,۸۳۹ انبار کارخانه
بورس بهگزین پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۱۶,۲۶۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۹۹,۵۸۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۱۰۵,۹۴۱ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۳۸,۹۹۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱,۳۴۲ ۱۰۱,۲۱۱ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۱۵۱,۹۴۲ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۰۰ ۱۲۹,۰۶۰ بندر عباس
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۷۵ ۱۲۹,۰۶۰ تهران
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۵ ۱۲۹,۰۶۰ تهران
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۰۰ ۱۲۹,۰۶۰ تهران
بانک پاسارگاد پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۳۱۶,۰۰۰ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۶۴ ۳۰۷,۰۰۰ شاد آباد
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۱۲۲ ۱۰۳,۸۲۲ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۱۰۴,۸۶۱ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی کربنات ۱۰۱۲UR پتروشیمی خوزستان ۱۲۰ ۳۱۴,۰۰۰ شاد آباد
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۱۰۹,۵۳۳ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۸۱۴ ۱۰۱,۲۱۱ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۹۰۲ ۱۰۰,۸۹۴ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.