توسعه پلیمرهای فتوکرومیک کریستال مایع

مرجع پلیمر در بازار ایران: محققان دانشگاه مسکو موفق به سنتز پلیمرهای فتوکرومیک کریستال مایع شده‌اند. این مواد ویژگی‌های نوری کریستال‌های مایع را با خواص مکانیکی پلیمرها ترکیب می‌کند. در این پلیمرها جهت‌گیری مولکولی به سرعت تحت تاثیر میدان‌های خارجی تغییر می‌کند و تشکیل پوشش، فیلم و جزئیات اشکال پیچیده را می‌دهد. یکی از مزیت‌های مهم این نوع سیستم‌ها در مقایسه با کریستال‌های...

معرفی شرکت ها

پلیم پارت : پورتال مرجع پلیمر در بازار ایران .پلیم پارت