کتاب پلیمرهای خود ترمیم شونده: از اصول تا کاربردها

مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب پلیمرهای خود ترمیم شونده: از اصول تا کاربردها نویسنده: Wolfgang H. Binder سال چاپ: ۲۰۱۳ ناشر: Wiley این کتاب اطلاعات جامعی در مورد پلیمرهای خود ترمیم شونده فراهم می‌کند و خواننده را با مفاهیم شیمیایی و فیزیکی برای پلیمرهای خود ترمیم شونده از جمله فرآیندهای زیست تقلید پذیری در طبیعت آشنا می‌نماید. همچنین در این جلد در مورد طراحی پلیمرهای خود ترمیم شونده،...

معرفی شرکت ها

پلیم پارت : پورتال مرجع پلیمر در بازار ایران .پلیم پارت